Leder du efter handelsbetingelser for arrangører?
Dem kan du finde lige her.

 1. Priser
  1. Billet(ter) og andre varer er inklusiv moms.
 2. Aflysninger
  1. Der er kun tale om en aflysning såfremt arrangementet ikke gennemføres. Ændringer af
   arrangementet, såsom tid og sted, delvis gennemførelse eller ændring på programmet
   anses ikke som en aflysning.
  2. I tilfælde af aflysning er Tickethero behjælpelig med refundering. Forsendelses- og
   billetgebyr refunderes ikke.
  3. Ændres datoen for en begivenhed, kan kortholder få sine penge tilbage, såfremt denne
   ikke har mulighed for at deltage på den ændrede dato.
 3. Reklamation
  1. Enhver form for reklamation, der vedrører selve eventet, skal rettes direkte til
   arrangøren.
 4. Fortrydelsesret
  1. I henhold til lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12, er køb af billetter
   ikke omfattet af fortrydelsesretten.
 5. Lovvalg og værneting
  1. Aftalen og disse betingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk lov uden
   hensyntagen til reglerne i dansk ret om lovvalg eller lovkonflikter. Værneting for
   enhver tvist skal være domstolene i Danmark.
 6. Cookies og privatlivspolitik
  1. Vores cookie- og privaltlivspolitik er altid gældende og kan findes her: Cookie- og privatlivspolitik
 7. Øvrigt og forbehold
  1. Tickethero formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den
   ansvarlige arrangør. Tickethero hæfter derfor ikke for tilbagebetaling i forbindelse
   med aflysning. Tickethero kan ikke påtage sig noget forretningsmæssigt ansvar herfor.
  2. Tickethero tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl i Ticketheros
   tjenesteydelser herunder priser og udsolgte arrangementer.
  3. Der tages forbehold om at Tickethero kan annullere din(e) billet(ter) mod
   tilbagebetaling af billettens pris. Forsendelses- og billetgebyr refunderes ikke.
  4. Ændringer eller tilføjelser til nærværende Handels og forretningsbetingelser kan
   ændres uden varsel, og vil være tilgængelige på denne side.